Dự án bất động sản

 

[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03D Thanh Hà đang giao dịch ngày 20/07/2018

Sàn Hà Thành cập nhật danh sách căn hộ HH03D Thanh Hà khu B lô đất B2.1 đang giao dịch ngày 20/07/2018

Xem thêm:

Sàn Hà Thành phân phối trực tiếp Chung cư Thanh Hà Cienco5

Hotline: Ms.Vân 0946.95.3333 -  Ms.Lý 0919.661.185 - Ms.Hảo 0934.426.791

Add: Sàn Mường Thanh Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội.

Tòa Tầng Phòng Diện tích Hướng B.C Hướng Giá gốc Tiến độ Chênh Giá bán Tổng giá
HH03D 3 2 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 60% 25 12,67 1.013,31
HH03D 6 2 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 60% 30 12,74 1.018,31
HH03D 7 2 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 60% 35 12,80 1.023,31
HH03D 9 2 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 60% 40 12,86 1.028,31
HH03D 11 2 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 60% 35 12,80 1.023,31
HH03D 12 2 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 60% 40 12,86 1.028,31
HH03D 14 2 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 60% TT Liên hệ Liên hệ
HH03D 3 6 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 60% 20 12,61 1.008,31
HH03D 5 6 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 60% 25 12,67 1.013,31
HH03D 9 6 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 60% 30 12,74 1.018,31
HH03D 11 6 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 60% 30 12,74 1.018,31
HH03D 12 6 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 60% 30 12,74 1.018,31
HH03D 2 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 60% 35 12,80 1.023,31
HH03D 5 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 60% 60 13,11 1.048,31
HH03D 6 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 60% 65 13,17 1.053,31
HH03D 7 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 60% 65 13,17 1.053,31
HH03D 8 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 60% TT Liên hệ Liên hệ
HH03D 10 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 60% 80 13,36 1.068,31
HH03D 11 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 60% 80 13,36 1.068,31
HH03D 15 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 60% 65 13,17 1.053,31
HH03D 18 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 60% 55 13,05 1.043,31
HH03D 2 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 60% 40 12,86 1.028,31
HH03D 5 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 60% 70 13,24 1.058,31
HH03D 7 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 60% TT Liên hệ Liên hệ
HH03D 8 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 60% TT Liên hệ Liên hệ
HH03D 11 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 60% 85 13,42 1.073,31
HH03D 12 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 60% 85 13,42 1.073,31
HH03D 18 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 60% TT Liên hệ Liên hệ
                     
HH03D 19 22 78,28 Nam Bắc 12 60% 20 12,26 959,36
HH03D 4 26 78,28 Nam Bắc 12 60% 15 12,19 954,36
HH03D 7 26 78,28 Nam Bắc 12 60% 20 12,26 959,36
HH03D 9 26 78,28 Nam Bắc 12 60% 30 12,38 969,36
HH03D 12 26 78,28 Nam Bắc 12 60% 30 12,38 969,36
HH03D 12A 26 78,28 Nam Bắc 12 60% 25 12,32 964,36
HH03D 16 26 78,28 Nam Bắc 12 60% 25 12,32 964,36
HH03D 17 26 78,28 Nam Bắc 12 60% 20 12,26 959,36
HH03D 3 28 78,28 Nam Bắc 12 60% 15 12,19 954,36
HH03D 7 28 78,28 Nam Bắc 12 60% 20 12,26 959,36
HH03D 10 28 78,28 Nam Bắc 12 60% 30 12,38 969,36
HH03D 11 28 78,28 Nam Bắc 12 60% 30 12,38 969,36
HH03D 12 28 78,28 Nam Bắc 12 60% 30 12,38 969,36
HH03D 15 28 78,28 Nam Bắc 12 60% 25 12,32 964,36
HH03D 18 28 78,28 Nam Bắc 12 60% 20 12,26 959,36
                     
HH03D 17 2 74,95 Tây ô góc Đông 12,36 60% TT Liên hệ Liên hệ
                     
HH03D 3 4 71,96 Tây Đông 12 60% 20 12,28 883,52
HH03D 6 4 71,96 Tây Đông 12 60% 25 12,35 888,52
HH03D 9 4 71,96 Tây Đông 12 60% 25 12,35 888,52
HH03D 12 4 71,96 Tây Đông 12 60% 25 12,35 888,52
HH03D 12A 4 71,96 Tây Đông 12 60% 20 12,28 883,52
HH03D 16 4 71,96 Tây Đông 12 60% 25 12,35 888,52
HH03D 17 4 71,96 Tây Đông 12 60% 25 12,35 888,52
HH03D 6 18 71,96 Đông Tây 12 60% 60 12,83 923,52
HH03D 8 18 71,96 Đông Tây 12 60% TT Liên hệ Liên hệ
HH03D 11 18 71,96 Đông Tây 12 60% 60 12,83 923,52
HH03D 12 18 71,96 Đông Tây 12 60% 65 12,90 928,52
HH03D 14 18 71,96 Đông Tây 12 60% 55 12,76 918,52
HH03D 15 18 71,96 Đông Tây 12 60% 55 12,76 918,52
HH03D 16 18 71,96 Đông Tây 12 60% 60 12,83 923,52
                     
HH03D 2 8 71,63 Bắc Nam 12 60% 15 12,21 874,56
HH03D 5 8 71,63 Bắc Nam 12 60% 15 12,21 874,56
HH03D 9 8 71,63 Bắc Nam 12 60% 20 12,28 879,56
HH03D 12 8 71,63 Bắc Nam 12 60% 20 12,28 879,56
HH03D 16 8 71,63 Bắc Nam 12 60% 20 12,28 879,56
HH03D 5 14 71,63 Bắc Nam 12 60% 20 12,28 879,56
HH03D 9 14 71,63 Bắc Nam 12 60% 20 12,28 879,56
HH03D 11 14 71,63 Bắc Nam 12 60% 25 12,35 884,56
HH03D 14 14 71,63 Bắc Nam 12 60% 25 12,35 884,56
HH03D 16 14 71,63 Bắc Nam 12 60% 25 12,35 884,56
HH03D 18 14 71,63 Bắc Nam 12 60% 20 12,28 879,56
HH03D 3 22 71,63 Nam Bắc 12 60% 15 12,21 874,56
HH03D 8 22 71,63 Nam Bắc 12 60% 20 12,28 879,56
HH03D 9 22 71,63 Nam Bắc 12 60% 25 12,35 884,56
HH03D 11 22 71,63 Nam Bắc 12 60% 30 12,42 889,56
HH03D 15 22 71,63 Nam Bắc 12 60% 25 12,35 884,56
HH03D 16 22 71,63 Nam Bắc 12 60% 25 12,35 884,56
HH03D 17 22 71,63 Nam Bắc 12 60% 20 12,28 879,56
HH03D 2 32 71,63 Nam Bắc 12 60% 15 12,21 874,56
HH03D 6 32 71,63 Nam Bắc 12 60% 20 12,28 879,56
HH03D 10 32 71,63 Nam Bắc 12 60% 30 12,42 889,56
HH03D 11 32 71,63 Nam Bắc 12 60% 30 12,42 889,56
HH03D 12A 32 71,63 Nam Bắc 12 60% 25 12,35 884,56
HH03D 17 32 71,63 Nam Bắc 12 60% 25 12,35 884,56
HH03D 18 32 71,63 Nam Bắc 12 60% 20 12,28 879,56
                     
HH03D 3 10 68,35 Bắc Nam 12 60% 15 12,22 835,20
HH03D 7 10 68,35 Bắc Nam 12 60% 25 12,37 845,20
HH03D 12 10 68,35 Bắc Nam 12 60% 25 12,37 845,20
HH03D 14 10 68,35 Bắc Nam 12 60% 25 12,37 845,20
HH03D 15 10 68,35 Bắc Nam 12 60% 25 12,37 845,20
HH03D 16 10 68,35 Bắc Nam 12 60% 25 12,37 845,20
HH03D 18 10 68,35 Bắc Nam 12 60% 20 12,29 840,20
HH03D 3 12 68,35 Bắc Nam 12 60% 20 12,29 840,20
HH03D 9 12 68,35 Bắc Nam 12 60% 25 12,37 845,20
HH03D 11 12 68,35 Bắc Nam 12 60% 25 12,37 845,20
HH03D 12 12 68,35 Bắc Nam 12 60% 30 12,44 850,20
HH03D 12A 12 68,35 Bắc Nam 12 60% 25 12,37 845,20
HH03D 14 12 68,35 Bắc Nam 12 60% 20 12,29 840,20
HH03D 15 12 68,35 Bắc Nam 12 60% 25 12,37 845,20
HH03D 16 12 68,35 Bắc Nam 12 60% 25 12,37 845,20
HH03D 3 24 68,35 Nam Bắc 12 60% 15 12,22 835,20
HH03D 6 24 68,35 Nam Bắc 12 60% 30 12,44 850,20
HH03D 8 24 68,35 Nam Bắc 12 60% TT Liên hệ Liên hệ
HH03D 9 24 68,35 Nam Bắc 12 60% 35 12,51 855,20
HH03D 11 24 68,35 Nam Bắc 12 60% 15 12,22 835,20
HH03D 19 26 68,35 Nam Bắc 12 60% 20 12,29 840,20
HH03D 3 30 68,35 Nam Bắc 12 60% 20 12,29 840,20
HH03D 6 30 68,35 Nam Bắc 12 60% 30 12,44 850,20
HH03D 8 30 68,35 Nam Bắc 12 60% TT Liên hệ Liên hệ
HH03D 9 30 68,35 Nam Bắc 12 60% 35 12,51 855,20
HH03D 11 30 68,35 Nam Bắc 12 60% 15 12,22 835,20
HH03D 12 30 68,35 Nam Bắc 12 60% 35 12,51 855,20
                     
HH03D Kiot 2 53,87 Tây Nam ô góc   41,2 60% 1.1 61,62 3.319,44
HH03D Kiot 4 52,5 Tây   40 60% TT Liên hệ Liên hệ
HH03D Kiot 56 43,25 Nam   27,27 60% TT Liên hệ Liên hệ
HH03D Kiot 20 40,03 Bắc   27 60% TT Liên hệ Liên hệ
HH03D Kiot 22 40,03 Bắc   27 60% TT Liên hệ Liên hệ
HH03D Kiot 24 40,03 Bắc   27 60% 500 39,49 1.580,81
HH03D Kiot 26 36,69 Bắc   27 60% 500 40,63 1.490,63
HH03D Kiot 48 36,58 Nam   27,27 60% TT Liên hệ Liên hệ
HH03D Kiot 46 35,02 Nam   27 60% TT Liên hệ Liên hệ
HH03D Kiot 8 33,19 Tây   40 60% TT Liên hệ Liên hệ
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                     

 

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC

[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03F Thanh Hà đang giao dịch ngày 20/07/2018
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03E Thanh Hà đang giao dịch ngày 20/07/2018
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03D Thanh Hà đang giao dịch ngày 20/07/2018
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 20/07/2018
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 20/07/2018
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 20/07/2018
[ B1.3] Danh sách căn hộ HH03ABC Thanh Hà đang giao dịch ngày 20/07/2018
Cập nhật giá bán chung cư B1.4 - HH02_2ABC Thanh Hà ngày 20/07/2018
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà A ngày 20/07/2018
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà B ngày 20/07/2018
Cập nhật giá bán chung cư B1.4 - HH02_1ABC Thanh Hà ngày 23/04/2018
[ B1.3] Danh sách căn hộ HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 19/04/2018
      Tin bất động sản theo dự án
 
Tiêu đềDiện tíchGiáNgày đăngTỉnh thành
Bán liền kề B1.2 LK2 Thanh Hà Cienco5 vip 100 (m2) Thỏa thuận 13/03/2018 Hà Nội
Bán căn 622 HH02-2B Thanh Hà, diện tích 76.71m2. Tổng tiền 879tr 0 (m2) Thỏa thuận 23/02/2018 Hà Nội
Cần bán căn 1404 B1.4 HH02-1B Thanh Hà. Diện tích 64.81m2, ban công hướng Nam thoáng mát 0 (m2) Thỏa thuận 20/02/2018 Hà Nội
Cần mua lại đất liền kề, biệt thự và căn hộ chung cư Thanh Hà cienco 5 0 (m2) Thỏa thuận 12/07/2018 Hà Nội
Bán căn góc 602 HH02-1C Thanh Hà. Thiết kế đẹp, view thoàng đẹp. Gía tốt! 0 (m2) Thỏa thuận 17/01/2018 Hà Nội
Phân phối căn hộ Chung cư B2.1 HH03 Thanh Hà. Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất! 0 (m2) Thỏa thuận 09/01/2018 Hà Nội
Thông tin dự án Chung cư B2.1 HH03 Thanh Hà. Liên hệ sớm để được giá tốt nhất! 0 (m2) Thỏa thuận 07/01/2018 Hà Nội
Cấn bán căn 64m2, căn 69m2 Chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà. Gía gốc từ 9.5tr -10tr/m2 0 (m2) Thỏa thuận 29/12/2017 Hà Nội
Cần bán căn hộ Petnhouse Chung cư B1.4 HH02-1C Thanh Hà. Tổng tiền 660tr 0 (m2) Thỏa thuận 28/12/2017 Hà Nội
Bán căn đẹp Chung cư B1.3 HH03 Thanh Hà. Gía tốt thị trường! 0 (m2) Thỏa thuận 25/12/2017 Hà Nội
Danh sách căn hộ Penthouse Chung cư Thanh Hà, giá gốc chỉ 9.5tr/m2 0 (m2) Thỏa thuận 16/12/2017 Hà Nội
Bán căn 1032 Chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà. Diên tích 69.48m2, giá gốc 9.5tr/m2 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Bán căn 2 ngủ Chung cư B1.4 HH02 Thanh hà. Căn víew thẳng hồ rất đẹp. 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Bán căn 232 diện tích 69.48m2 HH02-2C Thanh Hà. View sân chung, giá rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Bán căn 69.48m2 hiếm hoi Chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà. Gía gốc 9.5tr/m2 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Bán căn hoa hậu Chung cư B1.3 HH03 Thanh Hà. Chênh giá tốt! 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Bán căn góc số 30 Chung cư B1.4 HH02 -1A Thanh Hà. Gốc view hồ siêu đẹp 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Cập nhật Danh sách Liền kề - Biệt thự Thanh Hà khu A - đang giao dịch 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Cập nhật dánh sách hộ 69.48m2 Chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà đang được giao dịch 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Thông tin dự án Chung cư B1.3 HH03 Thanh Hà Hà Đông 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
danh sách căn hộ B1.3 - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 5/10/2017 0 (m2) 12Triệu 05/10/2017 Hà Nội
danh sách căn hộ B1.3 - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 5/10/2017 0 (m2) 12Triệu 05/10/2017 Hà Nội
danh sách căn hộ B1.3 - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 5/10/2017 0 (m2) 12Triệu 05/10/2017 Hà Nội
Thông tin dự án và mặt bằng căn hộ Chung cư B1.3 HH03 Thanh Hà 0 (m2) Thỏa thuận 22/09/2017 Hà Nội
Liền Kề Biệt Thự Thanh Hà Mường Thanh 85 (m2) 18Triệu 19/05/2017 Hà Nội
Bán căn hộ Chung cư Thanh Hà Hà Đông, giá cực rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 18/06/2017 Hà Nội
BÁN LIỀN KỀ THANH HÀ MƯỜNG THANH 85 (m2) 19Triệu 05/05/2017 Hà Nội
Bán căn 1004 Chung cư Thanh Hà tòa HH02 - 2C 0 (m2) Thỏa thuận 31/05/2017 Hà Nội
Bán căn 1004 Chung cư Thanh Hà tòa HH02 - 2C 0 (m2) Thỏa thuận 28/04/2017 Hà Nội
Bán liền kề Thanh Hà khu A, B. giá tốt nhất 0 (m2) Thỏa thuận 05/04/2017 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư Thanh Hà mới nhất 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Danh sách căn hộ HH02 Thanh Hà view hồ, căn đẹp, giá tốt 0 (m2) Thỏa thuận 09/02/2017 Hà Nội
Tư vấn mua bán căn hộ CHung cư Thanh Hà B1.4 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Cập nhật danh sách căn hộ CHung cư Thanh Hà Mường Thanh mới nhất 0 (m2) Thỏa thuận 09/02/2017 Hà Nội
Bán căn hộ Chung cư HH01B Thanh Hà, căn đẹp, giá tốt 0 (m2) Thỏa thuận 05/02/2017 Hà Nội
Căn hộ B1.4 HH01A Thanh Hà Cienco 5 ngày 11/12/2016 0 (m2) Thỏa thuận 11/12/2016 Hà Nội
Căn hộ B1.4 HH01B Thanh Hà Cienco 5 ngày 11/12/2016 0 (m2) Thỏa thuận 11/12/2016 Hà Nội
Căn hộ B1.4 HH01C Thanh Hà Cienco 5 ngày 11/12/2016 0 (m2)