Dự án bất động sản

 

[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03D Thanh Hà đang giao dịch ngày 13/01/2019

Sàn Hà Thành cập nhật danh sách căn hộ HH03D Thanh Hà khu B lô đất B2.1 đang giao dịch ngày 13/01/2019

Xem thêm

Sàn Hà Thành phân phối trực tiếp Chung cư Thanh Hà Cienco5

Hotline: Ms.Vân 0946.95.3333 -  Ms.Lý 0919.661.185 - Ms.Hảo 0934.426.791

Add: Sàn Mường Thanh Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội.

Tòa Tầng Phòng Diện tích Hướng B.C Hướng Giá gốc Tiến độ Chênh Giá bán Tổng giá
HH03D 3 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 100% 15 11,52 920,95
HH03D 5 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 100% 20 11,58 925,95
HH03D 9 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 100% 30 11,71 935,95
HH03D 7 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 100% 25 11,64 930,95
HH03D 12 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 100% 40 11,83 945,95
HH03D 12A 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 100% 40 11,83 945,95
HH03D 2 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03D 3 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 100% 20 11,58 925,95
HH03D 5 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 100% 25 11,64 930,95
HH03D 4 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 100% 35 12,80 1.023,31
HH03D 5 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 100% 40 12,86 1.028,31
HH03D 14 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 100% 45 12,92 1.033,31
HH03D 2 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 100% 40 12,86 1.028,31
HH03D 5 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 100% 40 12,86 1.028,31
HH03D 12 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03D 14 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 100% 50 12,99 1.038,31
HH03D 17 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03D 18 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 100% TT Liên hệ Liên hệ
                     
HH03D 19 22 78,28 Nam Bắc 10,5 100% 20 10,76 841,94
HH03D 7 26 78,28 Nam Bắc 10,5 100% 30 10,88 851,94
HH03D 9 26 78,28 Nam Bắc 10,5 100% 25 10,82 846,94
HH03D 10 26 78,28 Nam Bắc 10,5 100% 25 10,82 846,94
HH03D 12 26 78,28 Nam Bắc 10,5 100% 20 10,76 841,94
HH03D 17 26 78,28 Nam Bắc 10,5 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03D 5 28 78,28 Nam Bắc 10,5 100% 15 10,69 836,94
HH03D 6 28 78,28 Nam Bắc 10,5 100% 20 10,76 841,94
HH03D 9 28 78,28 Nam Bắc 10,5 100% 25 10,82 846,94
HH03D 18 28 78,28 Nam Bắc 10,5 100% 20 10,76 841,94
                     
HH03D 16 2 74,95 Tây ô góc Đông 11,33 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03D 17 2 74,95 Tây ô góc Đông 11,33 100% 20 11,60 869,18
                     
HH03D 3 4 71,96 Tây Đông 11 100% 20 11,28 811,56
HH03D 10 4 71,96 Tây Đông 11 100% 25 11,35 816,56
HH03D 2 18 71,96 Đông Tây 12 100% 30 12,42 893,52
HH03D 6 18 71,96 Đông Tây 12 100% 40 12,56 903,52
HH03D 11 18 71,96 Đông Tây 12 100% 50 12,69 913,52
HH03D 14 18 71,96 Đông Tây 12 100% 55 12,76 918,52
HH03D 16 18 71,96 Đông Tây 12 100% 50 12,69 913,52
HH03D 17 18 71,96 Đông Tây 12 100% 50 12,69 913,52
HH03D 18 18 71,96 Đông Tây 12 100% TT Liên hệ Liên hệ
                     
HH03D 2 8 71,63 Bắc Nam 10,5 100% 20 10,78 772,12
HH03D 6 8 71,63 Bắc Nam 10,5 100% 25 10,85 777,12
HH03D 17 8 71,63 Bắc Nam 10,5 100% 20 10,78 772,12
HH03D 5 14 71,63 Bắc Nam 10,5 100% 20 10,78 772,12
HH03D 6 14 71,63 Bắc Nam 10,5 100% 25 10,85 777,12
HH03D 14 14 71,63 Bắc Nam 10,5 100% 25 10,85 777,12
HH03D 15 14 71,63 Bắc Nam 10,5 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03D 16 14 71,63 Bắc Nam 10,5 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03D 17 14 71,63 Bắc Nam 10,5 100% 20 10,78 772,12
HH03D 3 22 71,63 Nam Bắc 10,5 100% 20 10,78 772,12
HH03D 5 22 71,63 Nam Bắc 10,5 100% 20 10,78 772,12
HH03D 16 22 71,63 Nam Bắc 10,5 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03D 17 22 71,63 Nam Bắc 10,5 100% 20 10,78 772,12
HH03D 2 32 71,63 Nam Bắc 10,5 100% 15 10,71 767,12
HH03D 6 32 71,63 Nam Bắc 10,5 100% 20 10,78 772,12
HH03D 16 32 71,63 Nam Bắc 10,5 100% 20 10,78 772,12
HH03D 17 32 71,63 Nam Bắc 10,5 100% 25 10,85 777,12
HH03D 18 32 71,63 Nam Bắc 10,5 100% 20 10,78 772,12
                     
HH03D 18 10 68,35 Bắc Nam 10,5 100% 20 10,79 737,68
HH03D 19 10 68,35 Bắc Nam 10,5