Dự án bất động sản

 

[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03D Thanh Hà đang giao dịch ngày 08/09/2018

Sàn Hà Thành cập nhật danh sách căn hộ HH03D Thanh Hà khu B lô đất B2.1 đang giao dịch ngày 08/09/2018

Xem thêm:

Sàn Hà Thành phân phối trực tiếp Chung cư Thanh Hà Cienco5

Hotline: Ms.Vân 0946.95.3333 -  Ms.Lý 0919.661.185 - Ms.Hảo 0934.426.791

Add: Sàn Mường Thanh Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội.

Tòa Tầng Phòng Diện tích Hướng B.C Hướng Giá gốc Tiến độ Chênh Giá bán Tổng giá
HH03D 3 2 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 25 12,67 1.013,31
HH03D 6 2 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 30 12,74 1.018,31
HH03D 7 2 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 35 12,8 1.023,31
HH03D 9 2 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 40 12,86 1.028,31
HH03D 11 2 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 35 12,8 1.023,31
HH03D 12 2 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 40 12,86 1.028,31
HH03D 14 2 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03D 17 2 74,95 Tây ô góc Đông 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
                     
HH03D 3 4 71,96 Tây Đông 12 80% 20 12,28 883,52
HH03D 6 4 71,96 Tây Đông 12 80% 25 12,35 888,52
HH03D 9 4 71,96 Tây Đông 12 80% 25 12,35 888,52
HH03D 12 4 71,96 Tây Đông 12 80% 25 12,35 888,52
HH03D 12A 4 71,96 Tây Đông 12 80% 20 12,28 883,52
HH03D 16 4 71,96 Tây Đông 12 80% 25 12,35 888,52
HH03D 17 4 71,96 Tây Đông 12 80% 25 12,35 888,52
                     
HH03D 2 6 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03D 3 6 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 20 12,61 1.008,31
HH03D 5 6 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 25 12,67 1.013,31
HH03D 9 6 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 30 12,74 1.018,31
HH03D 11 6 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 30 12,74 1.018,31
HH03D 12 6 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 30 12,74 1.018,31
                     
HH03D 2 8 71,63 Bắc Nam 12 80% 15 12,21 874,56
HH03D 5 8 71,63 Bắc Nam 12 80% 15 12,21 874,56
HH03D 9 8 71,63 Bắc Nam 12 80% 20 12,28 879,56
HH03D 12 8 71,63 Bắc Nam 12 80% 20 12,28 879,56
HH03D 16 8 71,63 Bắc Nam 12 80% 20 12,28 879,56
                     
HH03D 3 10 68,35 Bắc Nam 12 80% 15 12,22 835,2
HH03D 7 10 68,35 Bắc Nam 12 80% 25 12,37 845,2
HH03D 12 10 68,35 Bắc Nam 12 80% 25 12,37 845,2
HH03D 14 10 68,35 Bắc Nam 12 80% 25 12,37 845,2
HH03D 15 10 68,35 Bắc Nam 12 80% 25 12,37 845,2
HH03D 16 10 68,35 Bắc Nam 12 80% 25 12,37 845,2
HH03D 18 10 68,35 Bắc Nam 12 80% 20 12,29 840,2
                     
HH03D 3 12 68,35 Bắc Nam 12 80% 20 12,29 840,2
HH03D 9 12 68,35 Bắc Nam 12 80% 25 12,37 845,2
HH03D 11 12 68,35 Bắc Nam 12 80% 25 12,37 845,2
HH03D 12 12 68,35 Bắc Nam 12 80% 30 12,44 850,2
HH03D 12A 12 68,35 Bắc Nam 12 80% 25 12,37 845,2
HH03D 14 12 68,35 Bắc Nam 12 80% 20 12,29 840,2
HH03D 15 12 68,35 Bắc Nam 12 80% 25 12,37 845,2
HH03D 16 12 68,35 Bắc Nam 12 80% 25 12,37 845,2
HH03D 16 12 58 Bắc Nam 12 80% 45 12,78 741
                     
HH03D 5 14 71,63 Bắc Nam 12 80% 20 12,28 879,56
HH03D 9 14 71,63 Bắc Nam 12 80% 20 12,28 879,56
HH03D 11 14 71,63 Bắc Nam 12 80% 25 12,35 884,56
HH03D 14 14 71,63 Bắc Nam 12 80% 25 12,35 884,56
HH03D 16 14 71,63 Bắc Nam 12 80% 25 12,35 884,56
HH03D 18 14 71,63 Bắc Nam 12 80% 20 12,28 879,56
                     
HH03D 2 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 35 12,8 1.023,31
HH03D 5 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 60 13,11 1.048,31
HH03D 7 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 65 13,17 1.053,31
HH03D 8 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 55 13,05 1.043,31
HH03D 14 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 45 12,92 1.033,31
HH03D 15 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 65 13,17 1.053,31
HH03D 18 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 55 13,05 1.043,31
                     
HH03D 6 18 71,96 Đông Tây 12 80% 40 12,56 903,52
HH03D 8 18 71,96 Đông Tây 12 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03D 11 18 71,96 Đông Tây 12 80% 50 12,69 913,52
HH03D 12 18 71,96 Đông Tây 12 80% 55 12,76 918,52
HH03D 14 18 71,96 Đông Tây 12 80% 55 12,76 918,52
HH03D 15 18 71,96 Đông Tây 12 80% 55 12,76 918,52
HH03D 16 18 71,96 Đông Tây 12 80% 50 12,69 913,52
                     
HH03D 2 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 40 12,86 1.028,31
HH03D 5 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 70 13,24 1.058,31
HH03D 11 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03D 12 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03D 14 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 50 12,99 1.038,31
HH03D 18 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT